Lê Thị Tiến
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Bà Lê Thị Tiến đã công tác tại phòng tài chính kế toán từ năm 1989 đến năm 2006, đến cuối năm 2005, bà giữ chức vụ kế toán trưởng công ty, trưởng phòng tài chính kế toán và thành viên hội đồng quản trị khóa II thuộc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn. Từ năm 2006 đến 2001, bà trở thành trưởng ban kiểm soát công ty. Hiện bà Lê Thị Tiến đang giữ chức vụ phó bí thư, bí thư đảng ủy công ty và phó chủ tịch hộ đồng quản trị