Tại sao đầu tư vào Lasuco

Dấu ấn lớn nhất là việc triển khai dự án “Nghiên cứu phát triển sản xuất các loại giống mía với quy mô công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao cho vùng nguyên liệu” vào năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 60,5 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là tuyển chọn, nhân nhanh giống mía có năng suất, chất lượng cao thông qua phương pháp cấy mô invitro để cung cấp giống trên địa tỉnh, khu vực phía Bắc và bắc miền Trung. Đến năm 2017, Lasuco đã đạt được những kết quả ấn tượng: vụ hè thu 2017 đã trồng được 380 ha mía giống từ giống nuôi cấy mô sạch bệnh. Như vậy nguồn giống mới đã chuẩn bị đến vụ 2018-2019 đảm bảo trồng trên 3.000 ha mía, chiếm 75% diện tích trồng mới toàn vùng.

Lasuco đã đạt được những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm hoạt động. Đó là những minh chứng cho  các nhà đầu tư thấy Lasuco đang phát triển nhanh chóng và ngày càng mở rộng thị trường không những trong nước mà còn tấn công thị trường Quốc tế. 

Liên hệ doanh nghiệp
Người lao động

Tổng số lao động toàn công ty có 845 người. Với các chính sách ưu đãi và các quyền lợi theo Bộ lao động, Lasuco mong muốn đem lại cho người lao động một môi trưởng làm việc năng động và chuyên nghiệp nhất. Người lao động là thành phần cốt lõi của công ty, nhân viên làm việc hiệu quả thì doanh nghiệp mới có thể phát triển mạnh mẽ lâu dài. Lasuco bảo đảm việc làm cho 3.000 cán bộ, công nhân viên và hàng vạn nông dân với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Chuyên gia

Chúng tôi mong muốn mang đến nhiều giá trị gia tăng hơn nữa cho khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp. Lassuco luôn tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nông sản, am hiểu về cây trồng (đặc biệt là mía đường) và đất nông nghiệp để sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho nhà máy và khách hàng.

Sinh viên tốt nghiệp

Với kế hoạch phát triển và vươn xa trên thị trường Việt Nam và Quốc Tế, Lasuco mong muốn sở hữu một nguồn nhân lực trẻ, khỏe và chuyên nghiệp góp sức xây dựng Lasuco mạnh mẽ hơn. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế nông nghiệp có thể áp dụng các nguyên lý kinh tế và sử dụng các công cụ phân tích định lượng để phân tích số liệu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản

Ấn phẩm doanh nghiệp

Chúng tôi mang lại những giá trị gì?
Hội nghị mía đường thường niên
Đầu tư 1.200 tỉ xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao