Tại sao đầu tư vào Lasuco

Dấu ấn lớn nhất là việc triển khai dự án “Nghiên cứu phát triển sản xuất các loại giống mía với quy mô công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao cho vùng nguyên liệu” vào năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 60,5 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là tuyển chọn, nhân nhanh giống mía có năng suất, chất lượng cao thông qua phương pháp cấy mô invitro để cung cấp giống trên địa tỉnh, khu vực phía Bắc và bắc miền Trung. Đến năm 2017, Lasuco đã đạt được những kết quả ấn tượng: vụ hè thu 2017 đã trồng được 380 ha mía giống từ giống nuôi cấy mô sạch bệnh. Như vậy nguồn giống mới đã chuẩn bị đến vụ 2018-2019 đảm bảo trồng trên 3.000 ha mía, chiếm 75% diện tích trồng mới toàn vùng.

Lasuco đã đạt được những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm hoạt động. Đó là những minh chứng cho  các nhà đầu tư thấy Lasuco đang phát triển nhanh chóng và ngày càng mở rộng thị trường không những trong nước mà còn tấn công thị trường Quốc tế.