Tại sao tham gia cùng chúng tôi

Người lao động là thành phần cốt lõi của công ty, nhân viên làm việc hiệu quả thì doanh nghiệp mới có thể phát triển mạnh mẽ được. Hiểu được chân lý này, LASUCO luôn đề cao các chính sách động viên và phát triển nguồn lực đảm bảo cho người lao động một môi trường làm việc bền vững, năng động và chuyên nghiệp nhất.

Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần cho CBNV, người lao động; đồng thời bố trí công việc phù hợp nhất với điều kiện sức khỏe cá nhân;

Công tác đo kiểm môi trường làm việc được thực hiện hàng năm, nhằm có những giải pháp kịp thời cải thiện môi trường lao động đạt được hiệu quả tốt nhất;

Xây dựng các chế độ chính sách phù hợp trong lao động, khuyến khích kịp thời các đối tượng lao động;

Chế độ bảo hộ lao động và phương tiện phòng hộ cá nhân cũng như công tác kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt được thực hiện nghiêm túc;

Chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ bảo hiểm lao động luôn luôn bảo đảm đúng đủ và kịp thời.

Về chúng tôi